[7 - 8 พ.ค.] เวทีรำลึก 1 ปี การสูญหายของ ”เด่น คำแหล้”

Activity Date: 
Sun, 2017-05-07 08:00
กำหนดการรำลึก 1 ปี การสูญหายของเด่น คำแหล้ วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560  ณ วัดทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ 
 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
ผู้เข้าร่วมงานเดินทางถึงวัดบ้านทุ่งลุยลาย
 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
 
08.00  –  09.00  น.    ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน 
09.00  – 09.30  น.     กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนโคกยาว 
        โดย ตัวแทนชุมชนโคกยาว 
09.30 น. – 12.00 น.   เสวนาหัวข้อ  “ชีวิตและการต่อสู้ของเด่น  คำแหล้”
        โดย คุณสุนีย์   ไชยรส
         คุณฤทธิ์   น้องสาวพ่อเด่น  คำแหล้
         แม่สุภาพ  คำแหล้ ภรรยาพ่อเด่น  
         นายปราโมทย์ ผลภิญโญ  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
     ดำเนินรายการโดย คุณหนูเกณฑ์ จันทาสี  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
 
12.00  – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
13.00  - 14.00 น.      บันทึกความทรงจำ 1 ปี ในการค้นหา เด่น คำแหล้
          โดย คุณอรนุช  ผลภิญโญ  และคุณถนอมศักดิ์  ระวาดชัย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
 
14.00 -16 .00น.       เสวนาหัวข้อ “จากบิลลี่   พ่อเด่น ถึงชัยภูมิ  กับร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมาน และบังคับให้สูญหาย” 
        โดย  คุณมึนอ  รักจงเจริญ   ภรรยาบิลลี  รักจงเจริญ
        คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
        คุณสุรชา บุญเปี่ยม  บรรณาธิการอาวุโสสำนักข่าวสปริงนิวส์
        คุณฮัมดี้   Focus on the global south
     ดำเนินรายการโดย คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน
 
16.00 –18.00 น. ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว
18.00 - 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 22.00 น.เวทีวัฒนธรรม โดย วงสเลเต     
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 
07.00 – 08.30 น.ทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์  
08.30 – 10.30 น.        เสวนาหัวข้อ  “เด่น  คำแหล้  กับปัญหาที่ดินในสังคมไทย” 
        โดย คุณบำรุง บุญปัญญา  นักพัฒนาอาวุโส
        นพ.นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
    ดำเนินรายการโดย  คุณเหมราช  ลบหนองบัว  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
 
10.30 – 12.00 น.     บายศรี สู่ขวัญ อ่านบทกวีรำลึกถึงเด่น  คำแหล้ 
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
            หมายเหตุ  :  ในงาน จะมีต้นไม้ “ต้นแสงดาวแห่งศรัทธา”  หนังสือ  และเสื้อรณรงค์ในการระดมทุนด้วย