กิจกรรม Feminist Reading Series ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 ผู้หญิงยุควิคตอเรีย

Activity Date: 
Tue, 2017-05-16 15:00

หลักสูตร ปริญญาโท สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  จัดกิจกรรม Feminist Reading Series  ปีที่ 3  ครั้งที่ 3 ผู้หญิงยุควิคตอเรีย โดย รศ. ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ  ในวันที่ 16 พ.ค. 2560  เวลา 15.00 - 17.00 น.  ณ ห้อง 702 ชั้น 7  อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์