งาน “วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2560”

Activity Date: 
Thu, 2017-05-11 07:00

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงาน “วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ใช้พานพุ่มประดิษฐ์ จากเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนหลังจบงาน


กำหนดการ 
*ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม
- เวลา ๐๗.๐๐ น.- ลงทะเบียน 
- เวลา ๐๗.๓๐ น.- พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- เวลา ๐๘.๐๐ น. - กล่าวเปิดงานและความหมายของงานวันปรีดี พนมยงค์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีฯ, ตัวแทนศิษย์เก่า และนายกองค์การนักศึกษา, การขับร้องเพลงประสานเสียง โดยชุมนุมขับร้องประสานเสีย
- เวลา ๐๘.๒๐ น. - พิธีมอบโล่ “ปรีดี พนมยงค์” แก่นักศึกษาดีเด่น, พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” 
- เวลา ๐๘.๓๐ น. - พิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์ 

*ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
- เวลา ๐๙.๓๐- ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง “แนวคิดปรีดี พนมยงค์ กับบทเรียน และพัฒนาการประชาธิปไตย” โดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา, ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ อ.ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ