เสวนาวิชาการ หัวข้อ "มองย้อน 3 เหตุการณ์เดือนพฤษภา มองไปข้างหน้าอนาคตสังคมไทย"

Activity Date: 
Sat, 2017-05-20 13:00

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ "มองย้อน 3 เหตุการณ์เดือนพฤษภา มองไปข้างหน้าอนาคตสังคมไทย" วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. ฉายหนังสั้น "ผ่านฟ้า" โดย ฮาเมอร์ ซาลวาลา
13.25 น. กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)
13.30 น. เสวนาหัวข้อ "มองย้อน 3 เหตุการณ์เดือนพฤษภา มองไปข้างหน้าอนาคตสังคมไทย"

ร่วมเสวนาโดย ผู้อยู่ในเหตุการณ์เดือนพฤษภา 3 รุ่น

- พฤษภา 2535 : นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย
- พฤษภา 2553 : อนุธีร์ เดชเทวพร อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) พ.ศ. 2552-2553
- พฤษภา 2557 : รัฐพล ศุภโสภณ อดีตสมาชิกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)
- นักวิชาการสันติวิธี : อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 
ดำเนินรายการโดย เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี

16.25 น. ฉายหนังสั้น "บอลลูน" โดย ฮาเมอร์ ซาลวาลา
16.30 น. ปิดงาน