กิจกรรมรำลึก “25 ปี พฤษภาประชาธรรม”

Activity Date: 
Wed, 2017-05-17 08:00
กำหนดการ กิจกรรมรำลึก “25 ปี พฤษภาประชาธรรม” ความรัก ความสามัคคี และการปรองดอง ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสันติพร อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
   
พิธีรำลึก 25 ปี เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถวายเพล
ภาคเช้า ณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
 
08.00 – 09.00 น. ผู้แทนองค์กรต่างๆ วางพวงมาลา สดุดีวีรชนเดือนพฤษภา 2535 
ณ ที่ตั้งอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม สวนสันติพร
 
09.00 – 09.15 น. ดนตรีบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม จากสำนักวัฒนธรรมฯ กทม.
   พิธีกรชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดการจัดงาน
09.15 – 09.30 น. ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวต้อนรับ
   ประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม กล่าวรายงาน
09.30 – 10.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วางมาลัย และกล่าวรำลึก
   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือผู้แทน วางมาลัย และกล่าวรำลึก
   นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน วางมาลัย และกล่าวรำลึก
   ผู้แทนองค์กรประชาชน วางมาลัย และกล่าวรำลึก
   ผู้แทน องค์กรต่างๆ ศาสนิกชน วางมาลัยรำลึก
10.00 – 10.15 น. พิธีกราบถวายสักการะอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เรียนรู้บทเรียนประวัติศาสตร์ และเพื่อการปรองดองอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
10.15 – 10.20 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
10.20 – 11.00 น. พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล
11.00 – 11.15 น. ดนตรีไทยบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรม จากสำนักวัฒนธรรมฯ กทม.
11.15 – 12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
ภาคบ่าย ณ ห้องราณี โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน
 13.00-17.00 น. เวทีเสวนา 25 ปี พฤษภาประชาธรรม กับความรัก ความสามัคคี และการปรองดอง
    ประชาชนชาวไทยทุกๆ ภาคส่วน ร่วมกันรำลึกและทบทวนประวัติศาสตร์ 
    เพื่อสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกัน มีสันติสุข แม้มีความคิดต่าง ตามคำสอนพ่อ
    ตามแบบประเพณีวัฒนธรรมไทย ดังพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ภูมิ มูลศิลป์

สอบถามและประสานงาน
คุณเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’ 35 โทรศัพท์ 092-546-5949, 083-010-9318
คุณรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร โทรศัพท์ 097-342-9317 
คุณนาฏวดี เงินโชคอำนวย สำนักวัฒนธรรมฯ กทม. โทรศัพท์ 083-997-5521
คุณสันติ คุณพิสิฐวงศ์ มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม 081-814-2885