แถลงข่าว การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ

Activity Date: 
Tue, 2017-05-16 01:00

อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00–11.40 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

10.00 – 10.30 น.         แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน

10.30 – 10.50 น.         การแสดงเปิดงานจาก จาก ทีมไทเกอร์ แม่กลอง พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานเข้าสู่การแถลงข่าว ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแสดงตีกลองปูจาเมืองน่าน

10.50 – 11.00 น.         พิธีกรกล่าวเชิญ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017

11.00 – 11.30 น.         การเสวนาเรื่อง มหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนานาชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม International Folk Culture Festival, Nan Thailand 2017 โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ (๑) อพท. นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ นายกิตติชัย ไทยแท้ ตัวแทนศิลปินกลอง จาก ทีมไทเกอร์ แม่กลอง ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวณิชารีย์ พัดทอง

11.30 – 11.40 น.         สื่อมวลชนบันทึกภาพและสัมภาษณ์ตามอัธยาศัย