แถลงข่าว "ค้าน ร่างกม. มาตรฐานสินค้าเกษตร-อาหาร ฉบับ กษ.รวมอำนาจคุมอาหารนำเข้า-ทำลายหลักคุ้มครองผู้บริโภค"

Activity Date: 
Tue, 2017-05-16 14:00
แถลงข่าว "ค้าน ร่างกม. มาตรฐานสินค้าเกษตร-อาหาร ฉบับ กษ.รวมอำนาจคุมอาหารนำเข้า-ทำลายหลักคุ้มครองผู้บริโภค"  โดย คณะอนุกรรมการด้านอาหารยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คอบช.)  วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิเพื่อผุ้บริโภค  (อนุสาวรีย์ชัยฯ)