"Army 360 องศา : ทหารไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด"

Activity Date: 
Sun, 2017-05-21 13:00

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group - DRG อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พบกับ "Army 360 องศา : ทหารไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด" ว่าด้วยผลกระทบในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีรัฐประหาร

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงาน 3 ปีเผด็จการไทยประเทศไทยอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้