เสวนา “ใบอนุญาตก่อสร้าง : ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?”

Activity Date: 
Thu, 2017-06-22 09:30
กำหนดการงานเสวนา “ใบอนุญาตก่อสร้าง : ความสะดวกที่ต้องจ่าย...จริงหรือ?” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ