จิบชาจับตาเจนีวา #2 เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงาน CEDAW

Activity Date: 
Wed, 2017-07-05 13:00

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงานสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) ในส่วนของประเทศไทย ถ่ายทอดสดตรงจากเจนีวา ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น