เวทีวิชาการ "อีสานกลางกรุง" ครั้งที่ 2

Activity Date: 
Sat, 2017-07-22 08:30
3 ปี แห่งการพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชน ขบวนการอีสานใหม่ เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน เวทีวิชาการ "อีสานกลางกรุง" ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 4 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์