การสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 7 การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปกิจการตำรวจ: บทเรียนและประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น

Activity Date: 
Tue, 2017-08-08 09:00

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์