[2-4 ส.ค.]ประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เรื่องการพัฒนาชนบทเพื่อการขจัดความยากจนในเอเชีย ในวาระ 100 ปี ป๋วย

Activity Date: 
Wed, 2017-08-02 09:00

การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เรื่องการพัฒนาชนบทเพื่อการขจัดความยากจนในเอเชีย ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ผู้ที่สนใจเนื้อหาของกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook เพจ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์  (https://www.facebook.com/Puey100/) และเพจ The Standard รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักข่าวประชาไท และติดตามข่าวสารภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ของ International Association of Schools of Social Work (https://www.iassw-aiets.org/)   

ในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระ 100 ปี ชาตกาล 9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น  หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลัก ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งงานวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์หนังสือรวมงานนิพนธ์สมบูรณ์ของอาจารย์ป๋วย การจัดปาฐกถาวิชาการ การจัดเสวนาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค การแสดงละครเวที การแสดงดนตรีไทย–ดนตรีสากล การแสดงละครใบ้ ฯลฯ  ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ยังมีการเฉลิมฉลองในต่างประเทศด้วย เช่น การจัดงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยลอนดอน และการสัมมนาในงาน SEACEN Conference ที่ประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมล่าสุด คือ การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เรื่องการพัฒนาชนบทเพื่อการขจัดความยากจนในเอเชีย ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นอกจากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เป็นนักการศึกษาที่โดดเด่น ที่รับราชการในตำแหน่งสำคัญ ๆ มากมาย เช่น ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว  ท่านยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนบทอย่างมาก ดังท่านเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ก่อตั้งโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินโครงการพัฒนาสมบูรณ์แบบลุ่มแม่น้ำแม่กลองโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล เกษตรศาสตร์ และธรรมศาสตร์  ทั้งนี้ เพราะอาจารย์ป๋วยเล็งเห็นแล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทได้ จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือชนบทให้มีศักยภาพมากขึ้น [ชมประวัติอาจารย์ป๋วย https://www.youtube.com/watch?v=ISX6RqtAb_8&list=PLFBPHXp821BWfmoPYoUXcsP0cBR9Gs3Sy]

การประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 19 ประเทศ มาร่วมกันถอดบทเรียน และหาแนวทางในการพัฒนาชนบท ขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำในเอเชีย รวมถึงทำข้อเสนอถึงรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป  ในประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ (1) ทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  (2) ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และ (3) คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  โดยในวันแรก ได้รับเกียรติจาก บังเกอร์ รอย ผู้มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาชนบทที่อินเดีย มาแสดงปาฐกถา  และยังมีวิทยากรจากหลายประเทศมาร่วมอภิปรายในเวทีอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาของกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook เพจ 100 ปี
ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (https://www.facebook.com/Puey100/) และเพจ The Standard รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักข่าวประชาไท และติดตามข่าวสารภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ของ International Association of Schools of Social Work (https://www.iassw-aiets.org/)   

 

ชมคลิป: https://www.youtube.com/watch?v=3Vv8XbLeoDQ&t=3s