เสวนา หัวข้อ “พัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน” จากตัวแทนชุมชนริมน้ำที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางบนแม่น้ำเจ้าพระยา

Activity Date: 
Sat, 2017-08-05 13:00

ประชาคมบางลำพู ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน “เทศกาลริมน้ำบางกอก” From Strangers to Neighbours ใกล้ชิดกับชุมชนประวัติศาสตร์ริมน้ำเจ้าพระยาผ่านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ่งประดิษฐ์  รวมทั้งกิจกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาดูได้ยาก พร้อมการเสวนา หัวข้อ “พัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน” จากตัวแทนชุมชนริมน้ำที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางบนแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคมนี้ ณ พิพิธบางลำพู ตั้งแต่เวลา 13.00  -  19.30 น.

 

ชุมชนตลอดสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางกว่า 57 กิโลเมตร ตั้งแต่สะพานพระราม 7 จนถึงสมุทรปราการ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 200 ปี นับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี พื้นที่ริมแม่น้ำแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และประเพณี ที่ในปัจจุบันเหลือน้อยลงไปทุกที  ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนหน้าต่างที่พาเราย้อนไปในอดีตให้คน “กรุงเทพฯ” อย่างพวกเราสามารถสัมผัสถึงวีถีชีวิต “ริมน้ำบางกอก” ที่หล่อเลี้ยงสายน้ำแห่งนี้มาอย่างยาวนาน และยังคงมีความสำคัญกับชีวิตของพวกเราทุกคนต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้

ทว่าอนาคตอันใกล้นี้ รากเหง้า และประวัติศาสตร์ ของชุมชนริมน้ำกำลังจะถูกทำให้เลือนหายไปจากโครงการก่อสร้างทางบนแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ใกล้ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้ “งานเทศกาลริมน้ำบางกอก Strangers to Neighbours “ จึงเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธบางลำพู จะเป็นเวทีที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อการก่อสร้างทางบนแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดระยะทางกว่า 57 กิโลเมตร จะได้ร่วมส่งเสียงว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ขนาดนี้จะมีผลกระทบต่อพวกเขาและประวัติศาสตร์กรุงเทพฯโดยรวมอย่างไร รวมถึงจะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนอีกด้วย โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานที่สื่อมวลชนจะได้พบมีดังนี้

·         เวทีเสวนาในหัวข้อ พัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืนวิทยากรโดยตัวแทนชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างทางเลียบแม่น้ำ อาทิ   คุณนิด อรศรี ศิลปี ประธานชุมชนบางลำพู   คุณพิมพ์ศิริ สุวรรณนาคร ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนพานถม, คุณฐาพัช อำไพจิตร์ ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนบ้านปูน  คุณประมาณ มุขตารี  ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนบางอ้อ , คุณปิ่นทอง วงษ์สกุล ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนริมน้ำกุฎีจีน   ดำเนินรายการโดย คุณตุลย์ ปิ่นแก้ว จาก Sidekick และคุณจักรพันธ์ ตรวจมรคา ตัวแทนจากกลุ่ม Big Tree

·         การร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าน กิจกรรม #mychaophraya “วาดเจ้าพระยาในแบบที่ฉันฝัน” บนผืนผ้าใบขนาดใหญ่

·         การแสดงดนตรี Acoustic และการบอกเล่าความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อแม่นำเจ้าพระยา โดยศิลปินหลากหลายท่านดังนี้ คุณมาโนช พุฒตาล , คุณเป็ก บลูสกาย, คุณเล็ก สุรชัย , คุณน้อย กฤษฎา สุโกศล แคลปป์ & คุณสุกี้ พร้อมครอบครัว ศุโกศล , ศิลปินรับเชิญพิเศษ คุณบอย โกสิยพงษ์ โป้ง โยคี เพลย์บอย Mariam B5  ดำเนินรายการโดยดีเจเปิ้ลหน่อยแห่งคลื่น Cat Radio

·         การออกร้านจำผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่มเครื่องประดับ สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดนตรี จากหลากหลายชุมชนตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ ชุมชนบางลำพู ชุมชนบางอ้อ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนบางกะเจ้า ชุมชนบ้านปูน  รวมถึงการสาธิตการทำข้าวของเครื่องใช้ทำมือที่เครื่องจักรไม่สามารถทดแทนได้

มารู้จักเพื่อนบ้านชุมชนริมน้ำบางกอก ที่คนกรุงเทพฯอย่างคุณจะตกหลุมรัก แล้วเรามาพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วยกัน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ 086-335-1069

หมายเหตุสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานสามารถจอดรถได้ที่วัดสังเวช