เปิดตัวเกมกระดานสร้างสังคมที่ดี #1: “The trust เล่นไปอย่าให้ใครโกง”

Activity Date: 
Thu, 2017-08-17 14:00

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ  ซอยรามคำแหง 39 

ด้วยปัญหาในสังคมไทยที่ยังคงมีมาก ทั้งเรื่องการศึกษา ความยากจน ขาดแคลนแรงงาน คอร์รัปชัน ฯลฯ ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือจากหลายฝ่าย คนหลากหลายกลุ่ม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) เห็นถึงความจำเป็น ที่ต้องสร้างสรรค์จุดร่วม เพื่อพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ให้ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป มีสื่อกลางเพื่อการเรียนรู้ปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคมที่สนใจร่วมกัน บอร์ดเกม The trust: เล่นไปอย่าให้ใครโกง คือหนึ่งในผลผลิตจากงานวิชาการชิ้นแรกๆ จาก ทีดีอาร์ไอ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ในการจัดกิจกรรมแข่งขันและเวิร์คชอร์ปออกแบบบอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ในวันนี้ บอร์ดเกม The trust: เล่นไปอย่าให้ใครโกง กำลังได้รับความสนใจจากสาธารณะ รวมทั้งสื่อมวลชนมากขึ้น ด้วยการออกแบบวิธีเล่นแฝงคติของแนวคิดการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ผู้เล่นมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันระหว่างการเล่นเกม เพื่อนำมาซึ่งการสืบข้อมูลและการตัดสินใจระหว่างการเลือกที่จะจับเท็จ หรือเลือกที่จะเชื่อใจกัน

เพื่อส่งเสริมให้บอร์ดเกม The trust เป็นที่รู้จัก และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองเล่น ทีดีอาร์ไอ จึงจัดงาน เปิดตัวเกมกระดานสร้างสังคมที่ดี #1: “The trust เล่นไปอย่าให้ใครโกง” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ  ซอยรามคำแหง 39 

โดยเชิญชวนสื่อมวลชน และนักวิจัยทีดีอาร์ไอ มาร่วมกิจกรรมทดลองเล่นเกมพร้อมกัน อีกทั้งจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่มีต่อเกม ว่าการเล่นเกมนั้นจะช่วยแก้ไข หรือช่วยให้ประชาชนเข้าใจปัญหาสังคมได้   กล่าวเปิดงาน และคุยประเด็น "เกมกระดาน เครื่องมือสร้างสรรค์สู่การสร้างสังคมที่ดี" โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (รายละเอียดตามกำหนดการ)  ดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์(ฟรี) ได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/1-the-trust-tickets-36679542499   หรือ

 

กำหนดการ

14.00 – 14.20 น. กล่าวเปิดงาน และคุยประเด็น "เกมกระดาน เครื่องมือสร้างสรรค์สู่การสร้างสังคมที่ดี" โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

14.20 - 14.40 น. แนะนำผลงาน บอร์ดเกม The trust: เล่นไปอย่าให้ใครโกง โดย ทีมผู้พัฒนาเกม The Trust

14.40 – 16.30 น. เปิดให้ผู้ร่วมงานร่วมทดลองเล่นเกม