แถลงข่าว เผยผลสำรวจรับวันเด็ก : คนรุ่นใหม่ให้คะแนนผู้ใหญ่และประเทศไทยเท่าไรในปีที่ผ่านมา

Event Date: 
Friday, 12 January, 2018 - 14:00
ศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 14.00 - 15.00 น.  ณ ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.  ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ประชาสัมพันธ์