เสวนา "เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์การเมืองไทยปี 2561"

Event Date: 
Saturday, 20 January, 2018 - 12:30
เสวนา "เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์การเมืองไทยปี 2561" วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.00 น  ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 16  อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต

พื้นที่ประชาสัมพันธ์