เสวนาวิชาการ หัวข้อ "อนาคตสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนไทยใต้เงา คสช."

Event Date: 
Sunday, 18 February, 2018 - 13:00

เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ "อนาคตสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนไทยใต้เงา คสช." วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง 201 – 202 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 น. รณรงค์ "ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธ คสช. ทวงคืนอนาคตของเรา"
โดย อานนท์ ชวาลาวัณย์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

13.30 น. เสวนาหัวข้อ "อนาคตสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนไทยใต้เงา คสช."

หัวข้อย่อย:

- "คนรุ่นใหม่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม" โดย คุณปกรณ์ อารีกุล นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิชุมชน

- "โรงไฟฟ้าถ่านหินกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน" โดย คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

- "ส่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมยุค คสช." อ.พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

- "อุปสรรคในการเคลื่อนไหวปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนใต้เงา คสช." คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ดำเนินรายการโดย คุณจักรพล ผลละออ กลุ่มสหายสังคมนิยม (Group of Comrades)

16.30 น. ปิดงานเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้

จัดโดย วิชาระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม (ปก.356) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ - ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ พรรคใต้เตียง มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์