ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16 หัวข้อ "ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย" โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

Event Date: 
Friday, 9 March, 2018 - 08:30

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16  หัวข้อ "ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย" โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เช้าวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กำหนดการ 

8.30-9.30 น. ลงทะเบียน

9.30-9.40 น. ฉายวิดีทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

9.40-9.50 น. ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก โดย รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี

9.50-10.00 น. ฉายวิดีทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก 

10.00-11.45 น. การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย” โดย ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

11.45-12.00 น. คณบดีมอบช่อดอกไม้แก่องค์ปาฐก

ร่วมจัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ way

พื้นที่ประชาสัมพันธ์