เสวนา ข่าวกับความอยู่รอดใน Digital Transformation

Event Date: 
Tuesday, 13 March, 2018 - 13:00

13 มี.ค.2561 เวลา 13.00-16.00 ห้อง 1001 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์