เวทีสาธารณะมองการณ์ไกลประเทศไทย "ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และการผูกขาดทางเศรษฐกิจ"

Event Date: 
Friday, 9 March, 2018 - 13:00

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

13.00-13.15 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 
13.15-13.30 น.  กล่าวเปิดโดย  คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ผู้อำนวยการโครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง 

13.30-16.00 น.  ร่วมมองการณ์ไกลประเทศไทย "ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสังคม และการผูกขาดทางเศรษฐกิจ"  โดย  คุณเกียรติ สิทธีอมร  อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย  คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์  ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 คุณปรีดา เตียสุวรรณ์  นักธุรกิจระหว่างประเทศ คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ผู้อำนวยการโครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง ฯลฯ 

          ดำเนินรายการโดย คุณเมธา มาสขาว 

จัดโดย โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว 
และเครือข่ายภาคประชาชน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์