14 ปีสมชายหาย: สังคมไทยได้อะไร?

Event Date: 
Monday, 12 March, 2018 - 13:30

 

12 มีนาคม เวลา 13:30 - 17:00 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่มี "พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย" เหยื่อคนต่อไปอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักก็ได้

"ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ...." ถูกแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
และเนื่องในโอกาสครบรอบการหายตัวไปของ "ทนายสมชาย นีละไพจิตร" คดีอุ้มหายที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดคดีในประเทศไทย ครอบครัวนีละไพจิตร ร่วมกับแอมเนสตี้ประเทศไทย คณะนิติศาสตร์ มธ. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ICJ และ OHCHR ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญหน่วยงานรัฐ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วม 2 วงเสวนาเพื่อติดตามพัฒนาการทางกฎหมาย ตลอดจนร่วมกันมองหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

เสวนา #1 14.20-15.00 น. : พัฒนาการล่าสุดของร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 
• ตัวแทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
• ผศ.ดร. รณกรณ์ บุญมี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คุณสมชาย หอมลออ นักกฎหมายและที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
• คุณสัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
ผู้ดำเนินรายการ: คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

เสวนา #2 15.20-16.00 น. : บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ
• ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม
• ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการป้องกันและการศึกษาให้ความรู้
• คุณอังคณา นีละไพจิตร ครอบครัวของผู้สูญหาย
• คุณอิสมาแอ เต๊ะ ผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจากการทรมาน
ผู้ดำเนินรายการ: คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ iLaw

พื้นที่ประชาสัมพันธ์