เสวนาเรื่อง "ประชาสังคม.. ไปทางไหน?"

Event Date: 
Thursday, 15 March, 2018 - 10:30
15 มี.ค.2561 เวลา 10.30 - 12.30 น. ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์