รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมวิชาการองค์กรเฉพาะ

Event Date: 
Friday, 23 March, 2018 - 08:45

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ทอพ. (ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เฉพาะ) ครั้งที่ 5 “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อประเทศไทย 4.0” (New Public Management: Thailand 4.0) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (ห้องวายุภักษ์ 5-6) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

เวลา 10.00 น. แสดงปาฐกถาเรื่อง “องค์กร พ.ร.บ.เฉพาะยุค Thailand 4.0 สู่องค์การสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล”

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (ห้องวายุภักษ์ 5-6)

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

 

ติดต่อ (คุณดวงกมล 092-2483683, คุณอุษา 084-7512782)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)