บรรยายทางวิชาการเรื่อง "วิธีการศึกษาและวิธีการสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศตะวันตก"

Event Date: 
Monday, 9 April, 2018 - 13:00

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง "วิธีการศึกษาและวิธีการสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศตะวันตก" ณ ห้อง 240A คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. bit.ly/Dr_martin_TU090418 >>