พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560

Event Date: 
Wednesday, 23 May, 2018 - 09:00
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 
ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านนโยบาย รวมทั้งสิ้น ๑๔ ผลงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์