เสวนา หัวข้อ "พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"

Event Date: 
Wednesday, 23 May, 2018 - 13:30
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานเสวนา หัวข้อ "พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย" ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ผู้ร่วมเสวนา:
1.คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอล เอส เอ จำกัด 
และกรรมการ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
2.คุณพิริยะ สัมพันธารักษ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฉลกดอทคอม จำกัด
 
3.ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
4.ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
5.คุณพราวพร เสนาณรงค์
ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
-------------------
**งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**