เสวนาวิชาการ 86 ปี 2475 กิ่งก้านและผลพวงการอภิวัฒน์สยาม

Event Date: 
Sunday, 24 June, 2018 - 12:00

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย

12.00-13.00 ลงทะเบียน
13.00-13.20 อ.อนุสรณ์ อุณโณ กล่าวนำเปิดประเด็น
13.00-16.00 ช่วงการเสวนา 
16.00-17.00 ช่วงแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงานเสวนา

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา 
-ไชยันต์ รัชชกูล
-สมยศ พฤกษาเกษมสุข
-รวี สิริอิสสระนันท์ – วาด รวี
-พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
ดำเนินรายการ
-เพียงคำ ประดับความ

ประสานงานกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย
-สุวรรณา ตาลเหล็ก 089-5007232

พื้นที่ประชาสัมพันธ์