ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก

Event Date: 
Thursday, 7 June, 2018 - 13:00

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสื่ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ประชาสัมพันธ์