งานรำลึก ๘๖ ปี การอภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

Event Date: 
Sunday, 24 June, 2018 - 13:00

มูลนิธิไชยวนา ร่วมกับ กลุ่มโดมรวมใจ และเพื่อน
ขอเชิญร่วมงานรำลึก
ครบรอบ ๘๖ ปี การอภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยาม
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
...
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ สวนครูองุ่น มาลิก
ทองหล่อ ซอย ๓ สุขุมวิท ๕๕
ติดอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์
...

เวลา ๑๓.๑๕ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๓๐ น. การแสดงปาฐกถาในวาระครบรอบ ๘๖ ปี การอภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยาม เรื่อง" ๒๔๗๕ อดีต ปัจจุบัน อนาคต " โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย
...

เวลา ๑๔.๒๐ น. เล่าความทรงจำการอภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยาม โดย พ.ต.พุทธินาถ พหลพลพยุหเสนา บุตรชายพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร
...

เวลา ๑๔.๕๕ น. การขับเพลงซอครบรอบ ๘๖ ปีการอภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยาม โดย
แม่จำปา แสนพรม
...
เวลา ๑๔.๑๕ น. การอภิปราย เรื่อง " การอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ในทัศนะของคนต่างรุ่น "
วิทยากร :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ศรัญญู เทพสงเคราะห์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Way
...
สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย พิธีกรตลอดงาน
...
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า บีทีเอส.ลงสถานีทองหล่อ ทางออกที่ ๓ สามารถเดินจากปากซอยทองหล่อตามทางเท้าถึงสวนครูองุ่น มาลิก ทองหล่อ ซอย ๓ ได้
...
สอบถามเพิ่มเติมที่ :
สายฟ้า ตันธนา อาสาสมัครมูลนิธิไชยวนา
โทรศัพท์ ๐๘๑๖๕๕๘๘๗๓

พื้นที่ประชาสัมพันธ์