เจาะลึก EEC จะเป็นคุณต่อชาติแน่หรือ?

Event Date: 
Monday, 25 June, 2018 - 13:00
เวลา 13.00น. - 17.30น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
ได้จัดเสวนาวิชาการครั้งที่ 191
เจาะลึก EEC จะเป็นคุณต่อชาติแน่หรือ? 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ลงชื่อเข้าร่วมเสวนาได้ที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php
 
 
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. เปิดเสวนา
              รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
13.15 น. พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดีจริงหรือ
              ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
 
14.00 น. อีอีซีจะทำลายเศรษฐกิจอย่างไร นักลงทุนไทยต้องเตรียมตัวเพื่อความอยู่รอดอย่างไร
              ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
15.00 น. พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
 
15.15 น. จีบกับโครงการ EEC: ฝันของใคร
              รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.15 น. เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเลเซีย "ประเคน" ให้ต่างชาติเท่า EEC หรือไม่

              ดร.อาแซ สะยาคะ ผอ.สำนึกวิจัยยุทธ์ศาสตร์และนโยบายสาธารณะรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย (บรรยายภาษาไทย)
 
17.00 น. ปิดการเสวนา
 
=========
พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะเป็นคุณต่อชาติหรือทำให้ประเทศชาติเสียหายกันแน่ หลายคนมองว่าเขตเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะช่วยบูมเศรษฐกิจชาติ แต่หารู้ไม่ว่านี่เป็นการทำให้ผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเสียหายหรือไม่ ต่อไปไทยจะต้องไปตั้งบริษัทเมืองนอกแล้วมาได้สิทธิพิเศษทางภาษีหรือไม่ เราจะต้องเช่าช่วงที่ดินจากต่างชาติไหม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์