เสวนา”ปัญหาน้ำมันไทย รัฐจับใครเป็นตัวประกัน”

Event Date: 
Sunday, 17 June, 2018 - 12:00
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย จัดงานเสวนา”ปัญหาน้ำมันไทย รัฐจับใครเป็นตัวประกัน” ขึ้นในวันที่ 17 มิ.ย. 2561 ขึ้น เพื่อพูดถึงปัญหาสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน พลังงาน ปัญหาและความคลาดเคลื่อน เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อนได้สนทนาแลกเปลี่ยน เรื่องปัญหาน้ำมัน อันส่งผลถึง ปัญหาปากท้อง ข้าวยาก หมากแพง ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้
กำหนดการ
12.00-13.00น.-ลงทะเบียน
13.00-13.10น.-กล่าวนำประเด็น
13.10-16.00น.-เสวนา
16.00-16.30น.-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30-17.00น.-สรุปประเด็น-แถลงข่าว

สอบถามเพิ่มเติม 
สุวรรณา ตาลเหล็ก 089-5007232