เสวนาวิชาการ เรื่อง “น้ำบูดู: ภาพจำและการรับรู้เรื่องชายแดนใต้ในศูนย์กลาง”

Event Date: 
Saturday, 23 June, 2018 - 13:00

เรียนเชิญร่วมการเสวนา

เสวนาวิชาการ เรื่อง “น้ำบูดู: ภาพจำและการรับรู้เรื่องชายแดนใต้ในศูนย์กลาง”

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. 

ณ ห้อง 109 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม