เสวนาก่อนวันขึ้นศาล: มองมหาวิทยาลัยไทยใต้เงาทหาร คดีไทยศึกษา

Event Date: 
Sunday, 1 July, 2018 - 18:00
เชิญร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการในยุครัฐบาลทหาร ก่อนอัยการส่งฟ้องคดีไทยศึกษา ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เสวนาก่อนวันขึ้นศาล: มองมหาวิทยาลัยไทยใต้เงาทหาร คดีไทยศึกษา วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคมนี้ ที่ลานกิจกรรม อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
18.00 บรรเลงเพลงก่อนเสวนา โดย วงสามัญชน
 
19.00 - 21.00 ร่วมเสวนากับ
รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)
ธนวัฒน์ วงค์ไชย ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัชปกร นามเมือง ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ (iLaw)
 
นำเสวนาโดย สมบัติ บุญงามอนงค์ (บก.ลายจุด)
 
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์