สันติภาพปางโหลง เมียนมา 2018 : ความรุนแรงสู่โต๊ะเจรจา

Event Date: 
Monday, 9 July, 2018 - 10:00

 

สันติภาพปางโหลง
เมียนมา 2018 : ความรุนแรงสู่โต๊ะเจรจา

จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.30 น.
ห้อง LA206-7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นฤมล ทับจุมพล / ดุลยภาค ปรีชารัชช / สมฤทธิ์ ลือชัย

สำรองที่นั่งที่ facebook.com/SEAS Thammasat

พื้นที่ประชาสัมพันธ์