เวทีการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นภาคประชาชน

Event Date: 
Saturday, 7 July, 2018 - 10:00
เวทีสาธารณะเครือข่ายตรวจสอบภาคประชาชน วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน
 
10.00-12.00 น. พรรคการเมืองกับแนวทางการสามัคคีปรองดองแห่งชาติ
กล่าวเปิดโดย อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
ร่วมเสวนาโต๊ะกลม โดย พิชัย นริพทะพันธุ์ ผู้แทนพรรคเพื่อไทย
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ 
ผู้แทนพรรคอนาคตใหม่ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ฯลฯ
 
13.00-16.00 เวทีการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นภาคประชาชน
โดย วิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
 
จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และเครือข่ายตรวจสอบภาคประชาชน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์