ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "ทางออกโทษประหาร กับ ปัญหากระบวนการยุติธรรม"

Event Date: 
Sunday, 8 July, 2018 - 10:00

วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2561  เวลา 10.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล ถนนสามเสน) จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร นักวิชาการด้านอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

อนันต์ชัย  ไชยเดช  ทนายความ

ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการ สันติศึกษา

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจ

ดำเนินการ ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และโฆษก สมาคมฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์