ปาฐกถา “45 ปี 14 ตุลา” ครั้งที่ 2 “ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย”

Event Date: 
Saturday, 14 July, 2018 - 09:30

เชิญร่วมกิจกรรมปาฐกถา “45 ปี 14 ตุลา” ครั้งที่ 2 “ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล : อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 14 ตุลา ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม : สนง.มูลนิธิ 14 ตุลา โทร 02-622-1014-5 อีเมล oct14_f@hotmail.com

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์