สัมมนาวิชาการ 70 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในหัวข้อ นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน?

Event Date: 
Friday, 17 August, 2018 - 08:00

ร่วมงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อ “Disruptive World: Innovative Political Science?” (นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน?) วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์