เสวนา จัดระเบียบแผงลอย ถอยกันคนละก้าว

Event Date: 
Monday, 16 July, 2018 - 09:00

เสวนา “ จัดระเบียบแผงลอย ถอยกันคนละก้าว”   วันจันทร์ ที่ 16  กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13  อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย  เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  

09.00 - 09.30  น.

ลงทะเบียน 

 

09.30 - 09.45 น.

กล่าวเปิดงาน โดย 

  • ดร. ประภาส  ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • รศ. ศักดิ์ศรี  บริบาลบรรพตเขต  กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

09.45 – 10.30 น.

นำเสนอ “นโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกทม.     ภูมิทัศน์สวยใส  คนยากไร้  อดตาย”   โดย  

  • กัณณิกา อังศุธนสมบัติ   นักวิจัยอิสระ
  • เรวัตร ชอบธรรม  ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย อาจารย์บวร  ทรัพย์สิงห์ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ

 

10.30 – 12.30 น.

 

การอภิปราย   “จัดระเบียบแผงลอย ถอยกันคนละก้าว”

  • รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดร. สมชัย จิตสุชน  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  • นางสาวรสนา  โตสิตระกูล   อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
  • นายวิทูรย์  ศรีแก้ว สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร    

ดำเนินรายการโดย  พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ  ฯ

 

12.30 – 13.00 น.

 

แถลงการณ์จากเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ปิดการเสวนา

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์