เสวนาวิชาการ - การสรรหา กสม แบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ

Event Date: 
Tuesday, 31 July, 2018 - 09:00

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ

การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ

วันอังคาร 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (THAI PBS) ถนน วิภาวดี-รังสิต กทม.

พื้นที่ประชาสัมพันธ์