เสวนา อาเซียนสิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ

Event Date: 
Friday, 3 August, 2018 - 09:00

เสวนาวิชาการ อาเซียนสิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ

วันศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.20 - 12.00 น

ณ ห้องประชุม จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย