เสวนา "การเมืองกับคนรุ่นใหม่"

Event Date: 
Saturday, 18 August, 2018 - 14:00

การเสวนาพรรคการเมือง เรื่อง

การเมืองกับคนรุ่นใหม่

วันเสาร์ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ชาติไทยพัฒนา - วราวุธ ศิลปอาชา
  • เพื่อไทย - ขัตติยา สวัสดิผล
  • พลังประชารัฐ - ชวน ชูจันทร์
  • อนาคตใหม่ - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
  • ประชาธิปัตย์ - พริษฐ์ วัชรสินธุ