เสวนา "สิทธิบัตรทอง ผู้สูงวัยเข้าใจง่าย"

Event Date: 
Thursday, 2 August, 2018 - 12:00

ในงาน AGED SOCIETY กิจกรรมภาคประชาชน "ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์"

เวทีเสวนา "สิทธิบัตรทอง ผู้สูงวัยเข้าใจง่าย"

เวลา 12.00-13.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

พบผู้ร่วมเสวนา

วีระชัย ก้อนมณี
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผู้ดำเนินการเสวนา

อำมร บรรจง
ผู้ดำเนินรายการวิทยุ บอกเล่า 965 FM 96.5 (คลื่นความคิด)

ห้ามพลาด! เวทีเสวนาที่ผู้สูงวัยควรรู้! สิทธิประโยชน์สิทธิบัตรทอง... ที่ฟังง่ายเข้าใจเร็ว"

"สิทธิบัตรทอง ผู้สูงวัยเข้าใจง่าย" มีอะไรบ้างที่ผู้สูงวัยควรรู้?

  • สิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคของผู้สูงวัย?
  • สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้สูงวัยในภาวะพึงพิง (Long Term Care)
  • "คนพิการ" จะได้รับการดูแลจากสิทธิบัตรทองเรื่องใดบ้าง?