เรียน-กู้-ค้ำ-หนี้-หนี-บังคับ: ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบาย กองทุน กยศ.

Event Date: 
Wednesday, 8 August, 2018 - 09:00

เสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง

“เรียน-กู้-ค้ำ-หนี้-หนี-บังคับ: ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบาย กองทุน กยศ.”

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “เรียน-กู้-ค้ำ-หนี้-หนี-บังคับ: ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบาย กองทุน กยศ.” ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

กล่าวนำการเสวนาโดย ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีวิทยากร ได้แก่

  • นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
  • นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
  • รศ.ดร.ธนิต ธงทอง อดีตรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิต จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • อ.ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ https://goo.gl/forms/0P97wehivZX6f4513

พื้นที่ประชาสัมพันธ์