เล่าสู่กันฟัง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

Event Date: 
Thursday, 9 August, 2018 - 13:30

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 27

"เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา"

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน 

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ เรื่อง "เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา" เป็นการสนทนาเพื่อแนะนำทรัพยากรสารสนเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้า ตลอดจนการศึกษาผลงานของนักมานุษยวิทยาสตรี การโต้แย้งแนวคิดเดิม การผลักดันบทบาทของผู้หญิงและอิทธิพลที่มีต่องานในยุคต่อมา

"ในยุคสมัยที่ผู้หญิงยังถูกปิดกั้นโอกาสการทำงาน แต่ รูธ ฟูลตัน เบเนดิกท์  (Ruth Fulton Benedict) ถือเป็นสตรีคนแรกที่มีอิทธิพลในด้านการเรียนการสอนสาขาวิชามานุษยวิทยา แนวคิดของเบเนดิกท์ ได้โต้แย้งคำอธิบายวัฒนธรรมแบบเหมารวมของนักมานุษยวิทยายุคเริ่มต้น ศึกษาวัฒนธรรมมุ่งเน้นไปยังรายละเอียดปลีกย่อยและสามารถสร้างคำอธิบายวัฒนธรรมที่ไม่อ้างอิงกับสังคมใดสังคมหนึ่งอีกต่อไปงานทางด้านมานุษยวิทยาของเบเนดิกท์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ รวมถึงผลงานเรื่อง Thai culture and behavior: an unpublished war-time study dated September, 1943 ที่เธอเข้ามาศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒

ขณะที่ มาร์กาเรต มี้ด (Margaret Mead) นักมานุษยวิทยาสตรีอีกท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่มีอิสรภาพทางความคิด และงานเขียนส่วนใหญ่อธิบายลักษณะบุคลิกภาพและความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในแต่ละสังคมโดยเกิดจากการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ทำให้ภาพลักษณ์ของ มาร์กาเรต มี้ด เป็นทั้งผู้หญิงสมัยใหม่ นักสตรีนิยม นักมานุษยวิทยา นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ และคนดังแห่งสังคมอเมริกา" 

วิทยากรโดย

  • อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • นางสาวสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต นักมานุษยวิทยาและนักวิจัยอิสระ ดำเนินการสนทนา 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://www.sac.or.th/activity/register/260

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2880-9429