เสวนา "ครบรอบ 5 ปี น้ำมันรั่ว การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวระยองที่ยังห่างไกล"

Event Date: 
Saturday, 4 August, 2018 - 10:00

เสวนา "ครบรอบ 5 ปี น้ำมันรั่ว การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวระยองที่ยังห่างไกล"

วันเสาร์ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น.
ณ ชายหาดแม่รำพึง เยื้องโรงแรม ระยองบีช

จัดโดย เครือข่ายพัฒนาชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดระยอง

10.00 - 10.15 น. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย ประธานเครือข่ายพัฒนาชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดระยอง

10.15 - 13.00 น. เสวนา "5 ปี น้ำมันรั่ว การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวระยองที่ยังห่างไกล"

นำเสนอโดย

 • ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวระยอง
 • ตัวแทนกลุ่มแม่ค้าและผู้ประกอบการบริเวณอ่าวระยอง
 • ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
 • ตัวแทนส่วนราชการ ได้แก่
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หรือผู้แทน
  • ผอ. สำนักงานควบคุมมลพิษ จ.ระยอง หรือผู้แทน
  • ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง หรือผู้แทน
  • ผอ. ศูนย์วิจัยประมงระยอง หรือผู้แทน
  • หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าและหมู่เกาะเสม็ด หรือผู้แทน
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หรือผู้แทน
 • นักวิชาการ ได้แก่
  • ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจา
  • ดร.อาภา หวังเกียรติ
  • ดร.สมพร ช่วยอารีย์
  • ดร.สุภาภาณ์ อนุชิราชีวะ
 • นักกฎหมาย ได้แก่
  • แสงชัย รัตนเสรีวงศ์
  • ธีรพันธุ์ พันธุ์คีรี
  • พนม บุตะเขียว
  • วราภรณ์ อุทัยรังษี
  • วีรวัฒน์ อบโอ
 • ดำเนินรายการโดย ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ กรรมการ มูลนิธิข้อมูลชุมชน

13.00 น. ปิดงาน โดยการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่รำพึง