บรรยายพิเศษ: เราจะรับมือกับวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยโลกได้อย่างไร?

Event Date: 
Wednesday, 22 August, 2018 - 09:00

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ 3rd KPI Public Lecture

เราจะรับมือกับวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยโลกได้อย่างไร?

The Emerging Global Crisis of Democracy: How to Respond

โดย Prof. Larry Diamond
ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

วันพุธ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนฟรี

(มีล่ามแปลภาษาไทยตลอดการบรรยาย)

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์