เสวนาวิชาการ: สันติภาพที่เรามุ่งหวัง พลังขับเคลื่อนที่หายไป

Event Date: 
Saturday, 4 August, 2018 - 20:30

เสวนาวิชาการเพื่อสันติภาพ

"สันติภาพที่เรามุ่งหวัง | พลังขับเคลื่อนที่หายไป"

เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 20.35-22.35 น.
ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

เสวนาวิชาการเพื่อสันติภาพ หัวข้อ

"สันติภาพที่เรามุ่งหวัง | พลังขับเคลื่อนที่หายไป"

ภายในงาน สลามชาวไทย

โดย

  • เชครีฎอ อะหมัด สมะดี
  • ท่านจันทร์ แห่งสันติอโศก
  • ผศ.ดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์
  • คุณมูฮัมหมัดอัยยูบ ปาทาน

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ฮาฟิส สาและ

เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 20.35-22.35 น.
ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี