เสวนา "สร้างโอกาศครั้งใหม่... ตลาดไก่ ยุค 4.0"

Event Date: 
Sunday, 5 August, 2018 - 11:00

เสวนาประสาคนรักไก่ #3

"สร้างโอกาศครั้งใหม่... ตลาดไก่ ยุค 4.0"

วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 - 15.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยสยาม

  • เปลี่ยนมุมคิด พลิกวิกฤติ เพิ่มโอกาส
  • จับจุดเด่น หาจุดต่าง สร้างจุดขาย
  • วิเคราะห์สถานการณ์ และทิศทางตลาดไก่สวยงามในอนาคต โดยพี่น้อย นราธิวาส
  • กลยุทธ์การทำตลาดไก่สวยงามแบบเชิงรุก โดย Nink Doxxahouse
  • ลดความเสี่ยง ป้องกันการสูญเสียในไก่ โดยอาจารย์ชัช นครศรีฯ
  • แนวทางพัฒนาโดยตัวแทนจาก 11 กลุ่มไก่ ที่เข้าร่วมงานประกวดเมืองทองธานี